Magasinera.com inleder samarbete med Tullverket

På magasinera.com tar vi avstånd från smuggling och annan tullbrottslighet. Vapen och narkotika ska inte förekomma i våra förrådsanläggningar. Därför inleder magasinera.com ett samarbete med Tullverket för att motverka tullbrottslighet och organiserad brottslighet. Genom samarbetet höjer vi nivån på vår förvaringslösning ytterligare. Dessutom bidrar vi till att försvåra smuggling och narkotikahandel på de orter vi är verksamma. Det ska vara rent mjöl i påsen och inget annat.

Det finns en rad saker som inte är tillåtna att förvara i våra förrådsanläggningar. Det känner du som hyr förråd av oss säkert till. Livsmedel är exempelvis otillåtet att förvara eftersom det kan locka till sig möss. Det vill vi undvika.

Skadedjursangrepp på magasinerade saker är illa och olustigt, speciellt om affektionsvärdet är stort. För att undvika tråkigheter arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med att kvalitetssäkra våra förrådsanläggningar genom vårt systematiska skadedjursarbete. Skulle olyckan vara framme går det mesta trots allt att ersätta. Ett förstört människoliv är dock svårare att ersätta.

Vad har då människoliv att göra med magasinera.com?

– På samma sätt som vi förebygger skadedjursangrepp vill magasinera.com också ta ansvar för samhället som vi verkar i. Narkotikasmuggling och narkotikahandel är ofta en bas för den kriminella organiserade brottsligheten; en verksamhet som i förlängningen kan leda till förstörda människoliv. Det minsta vi kan göra är att vinnlägga oss om att inte bli föremål för lagring av smugglat gods, säger Peter Finch, vd magasinera.com.

Förhindra flödet av smuggelgods

Som ett led i detta arbete har magasinera.com ingått en frivillig överenskommelse med Tullverket inom ramen för Samverkan mot tullbrottslighet (SMT) i syfte att förhindra flödet av illegala transporter och hålla våra förrådsanläggningar rena från smuggelgods.

Visste du att Tullverkets beslag av narkotika och dopningsmedel kan räknas om till samhällsnytta. Det görs enligt en modell som väger in hur mycket samhällets kostnader minskar tack vare att Tullverkets beslag hindrar narkotika och dopningsmedel från att komma ut på gatorna.

Springer spanieln Zak nosade under sin karriär som sökhund vid Tullverket in 2,6 miljarder kronor i beräknad samhällsnytta. Foto: Tullverket

Tullverkets sökhund Zak, som nyligen gick i pension, har varit en riktigt rekordsökare. Sammanräknat kan Zaks alla beslag, enligt uppgift från Tullverket, summeras till en beräknad samhällsnytta på hela 2,6 miljarder kronor. Summan utgörs bland annat av uteblivna kostnader för vård och sociala insatser för människor som på olika sätt trasslat till sina liv.

Har du information av intresse för Tullverket?

Att upptäcka smuggling handlar ofta om att föra samman olika uppgifter på rätt sätt för att få hela bilden. All information kan vara viktig och direkt avgörande – ta hellre kontakt en gång för mycket än en gång för lite. All information som Tullverket får från dig behandlas självklart med sekretess.

Vill du tipsa Tullverket om smuggling – ring 90 114, bemannat dygnet runt eller mejla på smt@tullverket.se

Kontroll av paket på Arlanda. Tullverket redovisar vid varje helår statistik över olika beslagtagna varor som till exempel narkotika, alkohol, tobak, dopningsmedel och skjutvapen och omhändertaganden av till exempel alkohol, tobak och missbrukssubstanser. Foto: Tullverket

Trygg förvaring hos magasinera.com

För att du som hyr förråd hos oss ska känna dig trygg hos magasinera.com, rapporterar vi alltid misstänkt verksamhet i våra lokaler till Tullverket. Dessutom söker Tullverket med jämna mellanrum igenom våra förvaringsanläggningar med sina sökhundar. Det tycker vi känns bra. Vi hoppas att du känner likadant.

Vill du hyra förråd eller är du osäker på vad som är otillåtet att lagra i våra förråd? Svaren finner du i våra allmänna villkor.

Nyfiken på hur Tullverket arbetar och hur beslagsstatistiken ser ut? Läs mer här!