Så hanterar vi dina uppgifter

Vår integritetspolicy

Den 25 maj 2018 infördes en ny dataskyddsförordning i Sverige, GDPR. Den ökar din kontroll över dina personuppgifter och stärker din integritet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, registrerar och lagrar dina uppgifter. Här kan du läsa om hur Magasinera Extrafickan AB (Magasinera.com) behandlar våra kunders och besökares personuppgifter.

Vår personuppgiftshantering baseras på att du som kund, ingått avtal om att hyra förråd hos Magasinera Extrafickan AB, org. nr. 556711-9994, (”magasinera.com”). Vi kommer därför att behandla dina personuppgifter som följer:

Vårt affärssystem

I vårt affärssystem behandlar vi personuppgifter i syfte att du som kund ska ska kunna få tillträde till förrådsanläggningen, få en passagebricka, din faktura, samt för att vi vid behov ska kunna komma i kontakt med dig, t.ex. för att kunna följa upp ditt betalningsansvar. De personuppgifter vi lagrar är ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vår policy för cookies
magasinera.com som är vår publika webbplats kan i likhet med många andra webbplatser lagra eller hämta information i din webbläsare, oftast i form av cookies. Denna information, som kan handla om dig, dina intressen eller din internetenhet (dator, surfplatta eller mobil) används i huvudsak för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig, ge dig en mer personlig upplevelse av webben, samt för att minnas dina tidigare val.

Cookies för prestanda
Med hjälp av cookies får vi reda på hur våra besökare använder webbplatsen, så att vi kan bedöma hur den fungerar och utföra förbättringar. Vi kan till exempel ta reda på vilka undersidor som är mest och minst populära hos besökarna med hjälp av dessa cookies. De mäter antalet besökare, hur lång tid besökarna tillbringar på webbplatsen och hur de hittar den. Vi får veta vad vi är bra på och vad vi kan göra bättre, samt kan säkerställa att sidorna läses in snabbare och visas på ett korrekt sätt. Vi använder oss också av pixeltaggar för att jobba med segmenterad marknadsföring. På så sätt kan vi säkerställa att du som användare nås av relevant information från oss.

All information som samlas in av dessa cookies är anonym och inte kopplad till någon personlig information om dig.

Välja bort cookies
Om vår användning av cookies är problematisk för dig kan du vidta åtgärder för att de inte ska tillämpas. Du kan även ändra inställningarna i din webbläsare så att vissa typer av cookies blockeras.

Kameraövervakning
Kameraövervakning sker på alla våra anläggningar, inomhus och utomhus. Detta innebär att du kan fångas på övervakningsbilder. Dessa bilder lagras i en månad. All kameraövervakning sker uteslutande för din säkerhet, i förebyggande syfte och för upptäckt av brott.

Tredje parts tillgång till personuppgifter
Vi kan komma att anlita utomstående leverantörer för IT, logistik och annan administrativ support (t.ex. mjukvaru-/IT-support). Sådana aktörer kan få tillgång till personuppgifter i den utsträckning det behövs för att kunna tillhandahålla tjänster.

Under din tid som kund hos oss kan du inte radera dina personuppgifter, men så fort hyresförhållandet avslutas kommer all information automatiskt att raderas. Den enda information som återstår är bokföringsmaterial.

Dina rättigheter
Genom att du ingår avtal med Magasinera Extrafickan AB (magasinera.com) samtycker du till att magasinera.com, enligt gällande lagstiftning, lagrar de personuppgifter som du uppgett för att kunna tillhandahålla och administrera magasineringstjänster i enlighet med vår integritetspolicy.

Ett samtycke som givit oss rätt att lagra eller använda personuppgifter kan alltid återkallas med följande rättigheter:

  • Rätt till tillgång: Fysiska personer har rätt att fråga oss hur personuppgifter som rör dem behandlas, och, i förekommande fall, begära information om vilka uppgifter vi har. Vi är också skyldiga att svara på frågor om bland annat varför vi använder personuppgifterna, information om vilka uppgifter vi har och vem som har fått tillgång till uppgifterna. Detta är dock inte en ovillkorlig rätt och andra intressenters intressen kan begränsa rätten till tillgång.

  • Rätt till rättelse: Vi är skyldiga att på begäran rätta oriktiga personuppgifter samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

  • Rätt till radering: Under vissa omständigheter är vi skyldiga att radera personuppgifter på begäran från den person som uppgifterna hänför sig till.

  • Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter är vi skyldiga att begränsa behandlingen av personuppgifter på begäran från den person som uppgifterna hänför sig till. I förekommande fall kommer de uppgifter som berörs att behandlas endast för vissa begränsade och lagstadgade ändamål.

  • Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter har registrerade personer rätt att få ut de personuppgifter som rör dem och som vi har tillgång till, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. I förekommande fall kan dessa personer ha rätt att överföra dessa uppgifter till någon annan enhet än oss utan att vi hindrar detta.

  • Rätt att göra invändningar: I vissa fall kan registrerade personer ha rätt att invända mot behandling av deras personuppgifter, varvid vi kan bli skyldiga att upphöra med att behandla deras personuppgifter.

Skulle du ha klagomål kring vår personuppgiftshantering, kan du lämna in klagomål till Datainspektionen.

Uppdateringar av integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att vid behov göra ändringar i vår integritetspolicy. Om det görs meddelas detta genom att den senaste versionen läggs upp på vår webbplats.

Vid ytterligare frågor, kontakta oss på kundservice@magasinera.com