Våra villkor

Regler och villkor hos magasinera.com


Allmän trivsel

Det är inte tillåtet att lämna saker eller avfall i de allmänna utrymmena. Var och en är ansvarig att städa upp efter sig själv om lokalen blivit skräpig i samband med lastning/lossning.

Självklart hjälper vi varandra genom att inte blockera dörrar och lastportar med bilar och släpvagnar.

Håll skadedjuren utomhus

För att undvika att skadedjur tränger in är det viktigt att inte hålla dörrar och portar öppna mer än nödvändigt. Lasta av och ställ saker innanför dörr eller port. Stäng dörr eller port och fortsätt arbetet med att flytta sakerna till ditt förråd.

Det är ett fåtal saker du inte får förvara:

Miljöfarligt material
Explosiva ämnen
Brandfarliga gaser och vätskor
Hälsofarligt material
Mat och illaluktande varor
Vapen och ammunition
Alkohol eller droger
Stöldgods eller illegalt gods
Levande djur eller växter
Föroreningar
Avfall

Försäkring hos Trygg Hansa

Försäkringsskydd av förvarad egendom är obligatorisk för alla hyresgäster. Genom att teckna Magasinera Extra Trygg har du garderat dig om olyckan skulle vara framme. Skyddet du får genom vårt försäkringsarrangemang hos Trygg Hansa som är skräddarsytt för just förvaring och ger ett skydd som en normal hemförsäkring ofta inte täcker.

För mer information om Magasinera Extra Trygg, följ denna länk: FÖRSÄKRINGVid utebliven betalning
Vid dröjsmål med betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från fakturans förfallodag, samt eventuella serviceavgifter. Vid dröjsmål överstigande 10 dagar eller mer, har Företaget rätt att låsa Förvaringsutrymmet. Överstiger dröjsmålet 30 dagar har Företaget rätt att häva Avtalet.

Klicka för att läsa samtliga VILLKOR I PDF-FORM Magasinera.com