Våra villkor

Regler och villkor hos Magasinera.com


Allmän trivsel

Det är inte tillåtet att lämna saker eller avfall i de allmänna utrymmena. Var och en är ansvarig att städa upp efter sig själv om lokalen blivit skräpig i samband med lastning/lossning.

Självklart hjälper vi varandra genom att inte blockera dörrar och lastportar med bilar och släpvagnar.

Det är ett fåtal saker du inte får förvara:

Miljöfarligt material
Explosiva ämnen
Brandfarliga gaser och vätskor
Hälsofarligt material
Mat och illaluktande varor
Vapen och ammunition
Alkohol eller droger
Stöldgods eller illegalt gods
Levande djur eller växter
Föroreningar
Avfall

Vid utebliven betalning
Om betalning på förfallodagen inte gjorts, kommer en administrativ avgift att påföras fakturan. Passagebrickan spärras och kund nekas tillgång till anläggningen. I enlighet med avtalet, kommer utebliven betalning att leda till avhysning, varvid skuld skickas för indrivning. För mer information, se våra fullständiga villkor.

Klicka för att läsa samtliga villkor i pdf-formMagasinera.com