Kristianstad

I Kristianstad har Magasinera.com två förrådsanläggningar. Välj den lokal som passar dig och dina behov bäst. Centrumnära eller på industriområdet Ängamöllan.

Takhöjden är 3 meter. Anläggningarna är utformade i ett plan med god tillgänglighet.

Båda anläggningarna når du enkelt med bil och släp. På Kabelvägen kan du köra in och lasta av inomhus.

Magasinera.com - Förråd nära dig