Magasinera Extra Trygg

Magasinera Extra Trygg är en Self Storage-försäkring som ger dig trygghet även när dina personliga ägodelar är utom synhåll. Med en Self Storage-försäkring förvaras ditt lösöre extra säkert.

Försäkringen är skräddarsydd för Self Storage-branschens kunder och framtagen i samarbete mellan Trygg Hansa, i egenskap av försäkringsgivare, och Swedish Self Storage Association Sweden, som är vår branschorganisation.

Vid en eventuell skada hanteras ditt ärende av svensktalande personal hos Trygg Hansas skadecenter.

Extra trygghet med försäkring

Om försäkringen

När du hyr ett förråd hos magasinera.com kan du teckna en skräddarsydd försäkring hos vår samarbetspartner, Trygg Hansa, som gäller för saker som förvaras i det låsta förvaringsutrymmet hos magasinera.com. Den gäller både för saker som du äger och för sådant som du hyr eller lånar för privat bruk och gäller om dessa skadas eller förloras.

Vid ersättningsbar skada görs en bedömning om produkten går att reparera eller inte. Om produkten inte kan repareras ersätts du med värdet av ny motsvarande produkt.

Ditt försäkringsbelopp bestäms utifrån vad det skulle kosta att ersätta det du förvarar genom att köpa nytt, så kallat anskaffningsvärde. Det går bra att ändra försäkringsvärdet under pågående hyresperiod. Om värdet på det du förvarar i förrådet ändras, råder vi dig att skyndsamt ändra ditt försäkringsbelopp.


Försäkringsbelopp utifrån behov

Vi har olika storlekar på vår försäkring att erbjuda. De olika försäkringsbeloppen täcker anskaffningsvärden av det du förvarar i förrådet.

 • Betalning: Månadsvis i samband med betalning av förrådshyra

 • Självrisk: 1 500 kronor

Vad ingår i försäkringen?

I försäkringen ingår grundskydd för:

 • Inbrottsstöld eller skadegörelse

 • Vatten och läckage

 • Skadedjur

 • Brand, nedsotning och explosion

 • Naturolyckor, som till exempel skyfall, storm eller snösmältning

Vad ingår inte i försäkringen?

Nedan följer exempel på vad som inte omfattas av försäkringen:

 • Egendom som inte förvaras i försäkrat förrådsutrymme hos magasinera.com

 • Djur och växter

 • Egendom som är olaglig att inneha till exempel stöld- och hälerigods och annan egendom som enligt lag är förbjuden att inneha eller befatta sig med

 • Skada förorsakad av den försäkrade

 • Förlust av egendom på grund av annat än stöld genom inbrottsstöld i ditt hyrda förrådsutrymme hos magasinera.com

Om du råkar ut för en skada

Om du råkar ut för en skada anmäler du detta enkelt online, direkt till Trygg Hansas skadecenter med svensktalande personal. Hit kan du också vända dig om du har några frågor om din försäkring. Det är bra om du har ditt försäkringsnummer tillgängligt när du kontaktar skadecenter, då kan de snabbare hjälpa dig.


Obligatoriskt för alla hyresgäster

Försäkringsskydd av förvarad egendom är obligatorisk för alla hyresgäster. Genom att teckna Magasinera Extra Trygg har du garderat dig om olyckan skulle vara framme. Skyddet du får genom vårt försäkringsarrangemang är skräddarsytt för just förvaring och ger ett skydd som en normal hemförsäkring ofta inte täcker.

Har du egen försäkring?

Har du en egen försäkring som täcker förvaring utanför ditt hem? Då behöver du skicka in följande till oss inom 14 dagar från det datum du tecknat ditt hyresavtal. Vi behöver få följande uppgifter från dig:

 • Försäkringsbolag

 • Försäkringsnummer

 • Försäkringsvärde

Försäkringsuppgifter skickas till: kundservice@magasinera.com

Genom att klicka på nedanstående länkar kan du läsa mer om försäkringsvillkoren och ladda ned dokument.

Förköpsinformation - Magasinera Extra Trygg

Försäkringsvillkor Magasinera Extra Trygg

Faktablad Magasinera Extra Trygg

Product Information Document Magasinera Extra Trygg