Magasinera.com i Swedish Self Storage Associations styrelse

Idag är vi glada över att kunna berätta att vår vd, Peter Finch, valts in som ledamot i den svenska branschorganisationen för self storage-aktörer, SSA Sweden (Self Storage Association Sweden). Vi ser styrelseposten som ett fint kvitto på vårt långsiktiga och ständiga arbete att kunna erbjuda trygg och säker förvaring för våra kunder.

När en tilltänkt hyresgäst till den nuvarande Magasinera-fastigheten på Kabelvägen i Kristianstad, hoppade av hyreskontraktet, började Peter Finch fundera vad han nu skulle göra med den tomställda byggnaden. Genom sina besök hos sin far i England, hade Peter kommit i kontakt med self storage-konceptet. Tankar om att bygga förråd väcktes.

Nytt förrådskoncept

För ett drygt decennium sedan var förrådsbranschen fortfarande väldigt omogen i Sverige. I egentlig mening fanns en stor global aktör. När Peter berättade att han skulle bygga förråd där privatpersoner och företag kunde förvara saker, skakade de flesta på huvudet.

De som hjälpte mig att förvandla fastigheten till en förrådsanläggning, tyckte jag var smågalen. Det kunde väl aldrig gå att hyra ut förråd i Kristianstad, säger Peter, som hade planer på att förnya self storage-konceptet. Mina efterforskningar i England hade fått mig att inse ett par saker: förrådsbranschen i Sverige var på tok för monopoliserad. Vidare drevs self storage-anläggningarna på ett omodernt sätt med bland annat fysisk kontraktsskrivning. Det var en klumpig hantering som låste både personal och kunder till vissa tider. Som den första aktör i Sverige bestämde jag mig därför att börja med e-handel. Förråd on demand!

Pionjär inom e-handel

För tolv år sedan låg e-handeln fortfarande i sin linda. Det har hänt en del sedan dess, men redan 2008 kunde kunder boka sitt förråd på vår hemsida utan att behöva köra till en anläggning eller passa telefontider. På sin tid var det revolutionerande.

Idag har Magasinera.com tolv förrådsanläggningar på sammantaget nio orter, från Kalmar i norr till Lund i söder, med siktet inställt på att fortsätta leverera bra förvaring när livet av olika anledningar kräver det.

Vår målsättning är att fortsätta växa och vara det naturliga och lokala valet när människor i vårt verksamhetsområde, behöver förvaring i livets olika skeden. Vi kommer aldrig att bli någon stor och opersonlig drake. Vi vill finnas där kunden finns och erbjuda prisvärd förvaring i förråd - nära dig, understryker Peter Finch.

https://www.ssasweden.com/om-oss/styrelsemedlemmar/