H65 och Magasinera.com i samarbete

Magasinera.com har slutit ett nytt sponsoravtal med H65 Höör. Det treåriga partnerskapet är en sammansmältning av sport, samhällsengagemang och lokal stolthet.

Handboll är inte bara en spännande sport, det är också en kraftfull plattform för att fostra individer på många olika sätt. För Magasinera.com's ägare Peter Finch har handbollen varit danande under uppväxtåren men även senare i livet.

Det var i H65 Höör jag lärde mig grunderna i handboll och det var här jag byggde starka relationer med tränare och lagkamrater som var som en andra familj för mig. Att ge tillbaka till den handbollsklubb som en gång fostrade mig är något som fyller mig med glädje och stolthet, säger Peter Finch och fortsätter:

Utveckla viktiga färdigheter och egenskaper

Handboll är inte bara en sport utan också en kraftfull arena för personlig och karaktärsutveckling som hjälper spelare att utveckla viktiga färdigheter och egenskaper som de kan dra nytta av i hela sina liv. Detta bidrar till att forma dem till ansvarsfulla, samarbetsvilliga och disciplinerade individer. Det är stort och det vill jag stötta.

Handboll i ett nötskal:

1. Lagarbete: Handboll är en lagsport där samarbete är avgörande. Spelarna lär sig tidigt vikten av att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Detta stärker inte bara deras färdigheter inom handbollen utan också deras förmåga att samarbeta och kommunicera inom olika sammanhang i livet.

2. Ledarskap: Inom handbollen får spelare möjlighet att utveckla ledarskapsförmågor. Kaptenen och andra ledande spelare i laget ansvarar för att motivera sina lagkamrater, fatta snabba beslut på planen och vara exempel för resten av laget. Denna erfarenhet kan överföras till olika aspekter av livet, inklusive skola och arbete.

3. Tålamod och uthållighet: Handboll kräver att spelarna är tålmodiga och uthålliga. Att kämpa genom utmaningar, förluster och svårigheter på planen hjälper dem att utveckla mental styrka och uthållighet, som är värdefulla färdigheter i livet utanför idrottsarenan.

4. Respekt och fair play: Respekt för motståndare, domare och regler är grundläggande inom handbollen. Denna respekt för andra och för reglerna om fair play är en viktig komponent i karaktärsutvecklingen och hjälper spelarna att förstå vikten av att vara en ansvarig och etisk individ.

5. Hantera motgångar: Förluster och misslyckanden är en naturlig del av idrotten. Handboll lär spelarna att hantera motgångar på ett positivt sätt, att acceptera att det ibland går fel och att använda dessa erfarenheter som möjligheter till personlig tillväxt och förbättring.

6. Fysisk hälsa: Handboll främjar fysisk aktivitet och hälsa. Genom att delta i sporten lär sig spelarna vikten av att hålla sig i god fysisk form och ta hand om sin hälsa, vilket är en livslång läxa.

7. Självförtroende: När spelare utvecklar sina färdigheter och presterar bra på planen, bygger de upp självförtroende. Detta självförtroende kan sprida sig till andra områden i deras liv och hjälpa dem att tro på sin förmåga att hantera utmaningar.

Läs hela artikeln om samarbetet med H65 här: Ta mig till Skånesport!

Fotomontage: Skånesport